Công việc tìm kiếm

 • Nơi làm việc: Hưng Yên
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 26-10-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 28-10-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Dưới 6 tháng
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 28-10-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 31-07-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 30-06-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: 1-2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 3
 • Hạn tuyển dụng: 30-08-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 30-06-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 26-10-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 30-06-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hưng Yên
 • Yêu cầu kinh nghiệm: 1-2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 30-06-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 2 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Hạn tuyển dụng: 26-10-2023
Xem thêm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm
 • Số lượng tuyển dụng: 10
 • Hạn tuyển dụng: 26-10-2023
Xem thêm

Tuyển Dụng Nổi Bật

Trưởng Phòng Mua Hàng (Tiếng Anh, Trung)
CÔNG TY CỔ PHẦN HAPLAST
 • Hà Nội
 • 30-06-2023
Quản Lý Nhà Máy Gia Công
CÔNG TY CỔ PHẦN HAPLAST
 • Hà Nội
 • 30-08-2023
Trưởng Phòng QC (ngành bao bì)
CÔNG TY CỔ PHẦN HAPLAST
 • Hưng Yên
 • 30-06-2023
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bao Bì Quốc Tế
CÔNG TY CỔ PHẦN HAPLAST
 • Hà Nội
 • 26-10-2023
Chuyên viên Sale Quốc Tế
CÔNG TY CỔ PHẦN HAPLAST
 • Hà Nội
 • 26-10-2023
Quản lý Kho
CÔNG TY CỔ PHẦN HAPLAST
 • Hưng Yên
 • 30-06-2023
Chuyên Viên Mua Hàng Quốc Tế
CÔNG TY CỔ PHẦN HAPLAST
 • Hà Nội
 • 26-10-2023