HAPLAST NHẬN GIẢI THƯỞNG TẠI CHƯƠNG TRÌNH “ VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH 2023”

Tập đoàn Haplast vinh dự được nhận giải thưởng tại chương trình “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xanh 2023”

Tập đoàn Haplast vui mừng và vinh dự được nhận một giải thưởng quan trọng tại chương trình “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xanh 2023”.Đây là một thành tựu vĩ đại đánh dấu những nỗ lực không ngừng của toàn bộ đội ngũ nhân viên và các đối tác đồng hành của Haplast trong hành trình bảo vệ và bảo tồn môi trường.Việc được vinh danh tại chương trình là một sự thừa nhận cao quý cho những cam kết kiên định và quyết tâm của chúng tôi trong việc hành động vì môi trường bền vững. Qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi đã đặt môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên làm trung tâm cho mọi quyết định kinh doanh và hoạt động sản xuất. Haplast luôn ưu tiên những giải pháp thân thiện với môi trường để giảm tác động xấu tới hành tinh.Nhận giải thưởng này cũng thúc đẩy Haplast không ngừng cải thiện và đổi mới các phương thức sản xuất và hoạt động kinh doanh để góp phần ngày càng lớn hơn vào công cuộc bảo vệ môi trường toàn cầu. 

Tập đoàn Haplast cũng xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức Chương trình “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xanh 2023” và tất cả những người đã đồng hành và ủng hộ Haplast trong hành trình bảo vệ môi trường. Giải thưởng này là động lực lớn lao để Haplast  tiếp tục xây dựng và lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người. Haplast hy vọng tất cả mỗi chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới một tương lai bền vững và xanh sạch hơn cho hành tinh này. Cùng chung tay cùng nhau hành động, chúng ta có thể thực hiện những thay đổi tích cực đối với môi trường và cả cộng đồng.

Haplast nhận giải thưởng tại chương trình
Haplast nhận giải thưởng tại chương trình ” Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xanh 2023″